PRAWA AUTORSKIE

Wszystkie prawa zastrzeżone.

Prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania wszystkich danych dostępnych w Serwisie podlegają w szczególności przepisom Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach po-krewnych (Dz.U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.). Wszystkie materialy dostepne na tej witrynie internetowej podlegaja ochronie praw autorskich. Niektore materialy stanowia wlasnosc ich autorow, nawet jesli tego nie wymieniono bezposrednio. Dotyczyc to moze materialow cyfrowych osadzonych na stronie, podlikowanych do strony czy nawet wchodzacych w sklad skryptow lub calosci kodu strony. Wykorzystywanie danych z Serwisu w celach niekomercyjnych odbywać się może po uprzednim powiadomieniu Wydziału Informacji i Promocji witryny www.Luna-Lunenburg.NL. Wykorzystywanie danych z Serwisu w celach komercyjnych wymaga każdorazowo pisemnej zgody Wydziału Informacji i Promocji witryny www.Luna-Lunenburg.NL.