Regulamin Dyskoteki  ”LUNA”

 

1. O wejściu do klubu ”LUNA” decyduje SELEKCJONER  i MANAGER  ”LUNY”

2. Wejście do dyskoteki ”LUNA” automatycznie potwierdza zaakceptowanie Naszego Regulaminu

3.   SELEKCJONER i MANAGER ”LUNY” nie mają obowiązku podania powodu i przyczyny nie wpuszczenia danej osoby do klubu.

4.  Osoby zakłócające porządek publiczny,naruszające regulamin, oraz stwarzające zagrożenie utraty zdrowia i życia będą niezwłocznie usuwane z klubu przez ochronę .W takich sytuacjach ochrona ma prawo użycia środków przymusu bezpośredniego w celu zapewnienia bezpieczeństwa innym uczestnikom zabawy.

5.   Osoby które w drastyczny sposób spowodują zagrożenie utraty życia i zdrowia,a także szkód materialnych w klubie ”LUNA” będą zatrzymane i przekazane Policji.

6.   Wstęp do klubu mają osoby od ukończonego 18-go roku życia po okazaniu dowodu osobistego, alkohol klub sprzedaje osobom od ukończonego 18-go roku życia.

7.   Pracownik ochrony ma prawo wylegitymować każdą osobę w celu ustalenia jej tożsamości i wieku,przeprowadzenia kontroli osobistej i sprawdzeniu torebek u Pań.

8.  Obowiązuje ZAKAZ WSTĘPU!!! dla OSÓB :     nie trzeźwych pod wpływem środków odurzających i psycho-tropowych w strojach sportowych (dresy,bluzy,spodenki,czapki z daszkiem)dla osób które otrzymały zakaz wstępu za niestosowanie się do regulaminu.

9. ZAKAZUJE się WNOSZENIA DO KLUBU  ”LUNA” –    wszelkich alkoholi,napojów,jedzenia –    przedmiotów nie bezpiecznych ( broń palna,nóż,paralizator,gaz,kastet) których użycie może zagrozić pozbawieniem życia i zdrowia.

10.   Kategoryczny zakaz wnoszenia,rozprowadzania i zażywania środków odurzających  ( NARKOTYKÓW  W  KAŻDEJ  POSTACI !!! ).

11. W klubie ”LUNA” obowiązuje zakaz palenia,oprócz miejsc do tego wyznaczonych. (KLIMATYZOWANA  PALARNIA !!! )

12. Dla klubowiczów jest szatnia, OBOWIĄZKOWA !!!,bezpłatny parking ( monitorowany!!! na 450 aut !!! ),oraz bezpłatne toalety,a także restauracja ( płatna !!! ) i punkt 1-wszej pomocy.

13. Ustala się zakończenie imprezy na godz.04:00 i opuszczenie klubu.

14. Po zakończonej imprezie zakazuje się wynoszenia jakiegokolwiek szkła ( butelki,kieliszki,szklanki )

15. Dla naszych gości  ”LUNA” posiada loże VIP,oraz stoliki,które można rezerwować telefonicznie (Marcin– +31 626 345 668 )

Osoba rezerwująca loże,stolik ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne zniszczenie lub uszkodzenie wynajętej loży,stolika.

16. Każda osoba przebywająca w Naszym klubie automatycznie wyraża zgodę na fotografowanie i rejestracje video,swojego wizerunku,oraz umieszczenia go na stronie internetowej i fb – owej,tylko w celach marketingowych.

17.Pracownicy ochrony i managerowie klubu  ”LUNA” działają zgodnie z ustawa pracownika ochrony fizycznej z dnia  22 sierpnia 1997r w celu zapewnienia bezpieczeństwa i utrzymania porządku w czasie trwania imprezy.

18.Każda osoba wstępująca do klubu ”LUNA”,zobowiązana jest do dokładnego zapoznania się z REGULAMINEM i przestrzegania zasad z niego wynikających.

Z poważaniem i wyrazami szacunku :

managerowie  KLUBU LUNA