Regulamin Dyskoteki ”LUNA”

 1. 1.O wejściu do klubu ”LUNA” decyduje SELEKCJONER i MANAGER ”LUNY”

 2.  2.Wejście do dyskoteki ”LUNA’’ automatycznie potwierdza zaakceptowanie Naszego  Regulaminu

3. SELEKCJONER i MANAGER ”LUNY” nie mają obowiązku podania powodu i

przyczyny nie wpuszczenia danej osoby do klubu.

4. Osoby zakłócające porządek publiczny,naruszające regulamin, oraz stwarzające zagrożenie

utraty zdrowia i życia będą niezwłocznie usuwane z klubu przez ochronę .W takich

sytuacjach ochrona ma prawo użycia środków przymusu bezpośredniego w celu

zapewnienia bezpieczeństwa innym uczestnikom zabawy.

5. Osoby które w drastyczny sposób spowodują zagrożenie utraty życia i zdrowia,a także

szkód materialnych w klubie ”LUNA” będą zatrzymane i przekazane Policji.

6. Wstęp do klubu mają osoby po ukończeniu 18-go roku życia po okazaniu dowodu osobistego.

7. Pracownik ochrony ma prawo wylegitymować każdą osobę w celu ustalenia jej

tożsamości i wieku,przeprowadzenia kontroli osobistej i sprawdzeniu torebek u Pań.

8. Obowiązuje ZAKAZ WSTĘPU!!! dla OSÓB :

   • nie trzeźwych

   • pod wpływem środków odurzających i psychotropowych

   • w strojach sportowych (dresy,bluzy,spodenki,czapki z daszkiem)

   • dla osób które otrzymały zakaz wstępu za niestosowanie się do regulaminu.

  1. ZAKAZUJE się WNOSZENIA DO KLUBU ”LUNA”

   – wszelkich alkoholi,napojów,jedzenia

   – przedmiotów nie bezpiecznych ( broń palna,nóż,paralizator,gaz,kastet) których

użycie może zagrozić pozbawieniem życia i zdrowia.

10. Kategoryczny zakaz wnoszenia,rozprowadzania i zażywania środków odurzających

( NARKOTYKÓW W KAŻDEJ POSTACI !!! ).

  1. W klubie ”LUNA” obowiązuje zakaz palenia,oprócz miejsc do tego wyznaczonych.

   ( KLIMATYZOWANA PALARNIA !!! )

  1. Dla klubowiczów jest szatnia, OBOWIĄZKOWA !!!,

   a) każda osoba za pozostawioną odzież w szatni dostaje paragon z odpowiednim numerem

UWAGA !!!— paragon ten jest podstawą do wydania odzieży pozostawionej w szatni,

zgubienie lub utrata paragonu utrudni wydanie pozostawionej odzieży, b)bezpłatny parking ( monitorowany!!! na 450 aut !!! )

c) oraz bezpłatne toalety,a także restauracja(płatna)

d) punkt 1-wszej pomocy.

  1. Ustala się zakończenie imprezy na godz.04:00 i opuszczenie klubu.

  2. Po zakończonej imprezie zakazuje się wynoszenia szklanek,kufli i kieliszków,

   (wyjątek stanowi alkohol zakupiony w butelkach —wódka,whisky,szampan)

***** 15. Dla naszych gości ”LUNA” posiada loże VIP oraz stoliki,które można rezerwować telefonicznie

(Marcin– +31 626 345 668 )

Osoba rezerwująca loże ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne zniszczenie

lub uszkodzenie wynajętej loży.

16. Każda osoba przebywająca w Naszym klubie automatycznie wyraża zgodę na

fotografowanie i rejestracje video,swojego wizerunku,oraz umieszczenia go na stronie

internetowej w celach marketingowych.

17.Pracownicy ochrony i managerowie klubu ”LUNA” działają zgodnie z ustawa pracownika

ochrony fizycznej z dnia 22 sierpnia 1997r w celu zapewnienia bezpieczeństwa i

utrzymania porządku w czasie trwania imprezy.

18.Każda osoba wstępująca do klubu ”LUNA”,zobowiązana jest do dokładnego zapoznania

się z REGULAMINEM i przestrzegania zasad z niego wynikających.

Z poważaniem i wyrazami szacunku :

managerowie LUNY